o nás

  • Za cíl jsme si dali sdružovat a představovat amatérské umělce z Vysočiny.
  • Chceme fungovat jako jakási střecha, pod níž budou mít možnost vystupovat, vystavovat, setkávat
    se a navzájem se ovlivňovat „neznámí“ umělci z Vysočiny.
  • Výstavy, které pořádáme, jsou často založeny na kontrastním přístupu k vyjádření. Rádi bychom se otevírali publiku, které obvykle do galerií a na autorská čtení nechodí.
  • Spolek Ji.na.k, z.s. byl pod číslem VS/1-171083/08-2 zaregistrován ministerstvem vnitra 1. dubna 2008. Spolku bylo přiděleno IČO: 22677259. Stanovy spolku jsou ve formátu pdf k uvidění zde.